PHÂN TÍCH ƯU ĐIỂM CỦA IMPLANT KONTACT

Title: PHÂN TÍCH ƯU ĐIỂM CỦA IMPLANT KONTACT

Catalogue:  IMPLANT KONTACT – Biotech International

File: *.pdf

File size: 56Mb

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tác giả: TS. Thái Tường Tâm

Infomation: Giới thiệu, phân tích, đánh giá hệ thống Implant Kontact của TS – Bs. Thái Tường Tâm

 

download