Giới Thiệu Chi Tiết Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật

Title: Giới Thiệu Chi Tiết Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật

Catalogue:  IMPLANT KONTACT – Biotech International

File: *.pdf

File size: 65.6 Mb

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tác giả: TS. Thái Tường Tâm

Infomation: Giới thiệu, phân tích, đánh giá bộ Dụng cụ Phẫu thuật trong hệ thống Implant Kontact của TS – Bs. Thái Tường Tâm

 

download