NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM LÀ MỘT CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẤT CẢ CÁC DÒNG SẢN PHẨM NHƯ: IMPLANT, NỘI NHA, KÍNH PHÓNG ĐẠI CÁ NHÂN, XƯƠNG VÀ MÀNG XƯƠNG, CÁC DỤNG CỤ PHẪU THUẬT DÙNG TRONG NHA KHOA.

Utilisation de Matri™ BONE

Cas clinique Utilisation de Matri™ BONE : COMBLEMENT ALVEOLAIRE POST-EXTRACTIONNEL Use of Matri™ BONE: POST-EXTRACTION ALVEOLAR FILLING Dr E. HENRIOT, Bourg-la-Reine, FRANCE